Hexatlon 2022

Hexatlon 2022

Descriere generală

 Perioada: 22 Septembrie – 24 Septembrie

Locație: Aushopping Satu Mare

Proiectul “Hexatlonul Liceelor – Satu Mare” presupune implicarea directă a mai multor instituţii de învăţământ din municipiul Satu Mare, dar şi din afara acestuia (licee şi/sau şcoli gimnaziale) şi instituţii publice (exp Consiliul Judeţean, Consiliul Judeţean al Elevilor, Centrul Cultural G.M. Zamfirescu etc) cât şi private (Aushopping, For Your Craft, Emmaus Satu Mare, librării etc.) în crearea unei competiţii interliceale. Structurată în şase probe, cu specific diferit (artistic, intelectual şi sportiv), această competiţie are rolul de a creea un spirit de competiţie între liceele de pe raza judeţului Satu Mare, cu caracter constructiv, în speranţa de a deschide orizonturile tuturor elevilor şi studenţilor şi prin promovarea lor, într-o metodă distractivă şi competitivă. Fiecare liceu fiind reprezentat de către o chipă formată din 10 membri elevi aparţinători liceului respectiv până în momentul desfăşurării competiţiei (inclusiv pe durata de desfăşurare a competiţiei) și unul sau mai mulți profesori îndrumători . Vârsta minimă a participanţilor fiind de 14-15 ani. Competenţele dovedite în cadrul concursului vor fi premiate corespunzător cu premii ce au să reflecte performanța echipelor implicate.

Cele 6 probe sunt: fotbal, dezbatere, streetball, live-art, tug of warquiz