1. Programul este condus de tineri. Activitatea din cadrul programului trebuie să fie condusă de tineri. Aceasta presupune că echipa YouthBank este cea care decide cum sunt strânși banii și cum sunt alocați pentru a produce o schimbare în comunitatea lor. Rolul adulților în cadrul programului este acela de a le oferi sprijin și sfaturi tinerilor, de a le pune la dispoziție informațiile și formarea necesară, și NU de a lua decizii în locul lor.

2. Programul este deschis tuturor tinerilor. Încurajăm orice tânăr să se implice în programul local YouthBank, dar căutăm să îi implicăm și pe acei tineri care nu se bucură de aceleași oportunități ca alții – inclusiv tineri aflați în grija statului, tineri fără locuință, tineri cu probleme de sănătate fizică sau mentală etc.

3. Participare și drepturi egale. Fiecare membru al echipei YouthBank are șanse egale de a își exprima punctul de vedere și de a decide.

4. Promovarea înțelegerii și respectarea diferențelor. Programul oferă tinerilor ce provin din medii diferite oportunitatea de a afla mai multe unii despre alții, despre diferențele culturale, oferindu-le cadrul necesar pentru a se exprima și pentru a-și împărtăși experiențele. De aceea YouthBank trebuie să respecte diferențele și să dezvolte înțelegere între tineri.

5. Metode clare și corecte în procesul de finanțare.Activitatea în cadrul programului YouthBank trebuie să fie justificabilă, folosind sisteme clare și proceduri care să demonstreze cum și unde au fost cheltuite fondurile.

6. Folosirea unui limbaj clar. YouthBank trebuie să comunice clar, folosind un limbaj simplu și direct, astfel încât materialele să fie ușor de parcurs, mesajul să fie ușor de înțeles de către oricine ar putea fi interesat de programul YouthBank la toate nivelurile.

7. Dezvoltarea abilităților și îmbogățirea experienței tinerilor. Activitățile programului YouthBank oferă tinerilor cadrul potrivit pentru a-și dezvolta abilități personale, de a își valorifica la maxim potențialul și pentru a se descoperi pe ei înșiși. Pentru că pe parcursul programului tinerii au acces la informații, instruire de specialitate sau activități care în mod normal nu ar fi fost la dispoziția lor, dezvoltarea tinerilor este una dintre principalele priorități ale YouthBank.

8. Reflecție și evaluare. YouthBank trebuie să evolueze în timp, să învețe din experiența acumulată – de aceea activitățile și rezultatele programului trebuie să fie evaluate la toate nivelurile, iar atunci când este cazul, să se realizeze modificările necesare asupra modului de lucru și asupra activităților evaluate.

9. Serbare, distracție! YouthBank trebuie să sărbătorească realizările tinerilor implicați în activitatea programului, atât în ceea ce privește echipa YouthBank, cât și în ceea ce privește echipele de tineri care au primit susținere financiară pentru proiectele lor în anul respectiv. Programul YouthBank este un mod excelent de a demonstra ceea ce pot realiza tinerii. Trebuie să ne asigurăm că mesajul nostru este transmis în comunitate și că avem parte și de distracție!

BENEFICIILE PROGRAMULUI

Programul YouthBank crede în tineri, în creativitatea lor și în potențialul lor de a schimba lumea din jur, drept pentru care:

  • Încurajează implicarea tinerilor în viața comunității și asumarea unor roluri active în sprijinirea semenilor;
  • Oferă tinerilor posibilitatea de a petrece timpul liber într-un mod care să îi ferească de atracții periculoase și dimpotrivă, să îi implice în acțiuni pozitive din care au de învățat;
  • YouthBank este o excelentă școală de dezvoltare personală. Prin implicarea directă a tinerilor în acțiuni comunitare ei câștigă încredere în propriile forțe, dobândesc abilități de comunicare, negociere, administrare financiară și de conducere.